top of page

I sjednica OV Odžak: Otkriven nezakoniti natječaj (28.12.2012)

Vijećnička pitanja / Inicijative:

1. Da li je natječaj za Upravni odbor JP Komunalac zakonito proveden?

Rezultat: Postavljanjem ovog pitanja otkriveno je da natječaj za Upravni odbor JP Komunalac nije zakonito proveden, što je i gospođa Marinka Pranjić, šefica Odsjeka za odnose s javnošću, potvrdila.

2. Može li se dobiti lista predsjednika upravnih odbora i njihovih članova na području općine Odžak i visina naknade koju primaju na godišnjem nivou?

Rezultat: Traženi spisak je dobiven u pismenoj formi. Sukladno sa mojim ličnim nastojanjima da rad OV Odžak i općenito rad institucija općine bude transparentan, spisak sam stavio ovdje na uvid građana.

1 Ansicht0 Kommentare

Comentarios


bottom of page