top of page

III sjednica OV Odžak: Zašto se novac iz budžetske rezerve dijeli političarima? (26.03.2013)


Vijećnička pitanja / Inicijative

Budući da je objavljen spisak svih korisnika budžetske rezerve u 2012. godini, a na kojem se nalaze čak i imena poput zastupnika u Skupštini Posavskog kantona i delegata u Domu naroda FBiH, Enesa Salkanovića (SDA), te s ciljem da se razjasni da li se u tom slučaju zaista radi o tom delegatu, postavljeno je sljedeće pitanje:

1. Tražim da mi se dostavi spisak i da se u svim materijalima i svim listama imena i prezimena, dodaju i datum rođenja i ime oca, tako da se zna o kojim je ljudima riječ.

Lično smatram da je krajnje nemoralno da se političaru, zastupniku u kantonu i delegatu u Domu naroda, koji za vrijeme mandata iz budžetske kase dobiva na stotine hiljada KM, dodjeljuju sredstva iz općinske rezerve. To je samo još jedan dokaz na koji način su bivše vlasti preusmjeravale novce u lične džepove.

1 Ansicht0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page